Ik heb een vraag over:

Ik heb ontslag gekregen én nu?!

Deel dit:

Ik heb ontslag gekregen én nu?!

Ik meld mij graag aan voor:

Ik heb ontslag gekregen én nu?!

Ik heb ontslag gekregen én nu?!

Loopbaancoaching bij ontslag
Werk is voor veel mensen belangrijk: het geeft een inkomen, structuur, sociale contacten en het geeft betekenis. Op het moment van ontslag, valt dat alles weg. Mensen moeten afscheid nemen van de oude situatie, de werkgever, collega’s en (dagelijkse) automatismen. Van de een op andere dag ben je niet meer werkzaam in functie ‘X’ bij organisatie ‘Y’ maar ben je werkzoekende.

Ontslag staat in de top vijf van de grootste stressfactoren in een mensenleven. Afhankelijk van iemands arbeidsverleden hebben ontslagen medewerkers een langere of kortere afstand tot de arbeidsmarkt. Iemand die zich recent nog op de arbeidsmarkt heeft begeven, zal een ander soort begeleiding nodig hebben dan medewerkers die al lange tijd bij dezelfde organisatie hebben gewerkt en over weinig sollicitatie-ervaring beschikken. Ontslag zorgt dat mensen in een onzekere situatie terechtkomen. De rol van onze coaches is onder andere om weer structuur aan te brengen in iemands leven en weer perspectief te bieden.

Bij de start van het traject zal het in veel gevallen niet direct gaan om het vinden van ander werk. De eerste focus ligt op het verwerkingsproces. Zowel in dit proces als het verdere begeleidingstraject waar oriëntatie op kwaliteiten, de arbeidsmarkt en het verbeteren van sollicitatievaardigheden zich op richt, bieden de coaches van Acurate ondersteuning.