Ik heb een vraag over:

Loopbaancoaching

Deel dit:

Loopbaancoaching

Ik meld mij graag aan voor:

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching

Niet eerder was het belang van loopbaanprofessionals zo duidelijk en groot als op dit moment. Werknemers moeten langer doorwerken, de arbeidsmarkt en functies veranderen in een snel tempo en ontwikkelingen in organisaties vragen om nieuwe oplossingen en andere perspectieven. Van coaches zal de komende jaren meer verwacht worden op het gebied van employability en inzetbaarheid. Duurzaam werk, met oog voor de mens die het doet en uitvoert. Rekening houdend met de belangen van bedrijven en belangrijke andere betrokkenen.

Methodiek
In onze loopbaancoaching maken wij gebruik van een aantal methodieken. Een van de pijlers is het Koersonderzoek. De context van het Koersonderzoek is daar waar verlangens liggen, daar ligt ook je levensbestemming, je missie en je kracht en die heb je nodig bij loopbaan zelfsturing. Na een vrijblijvend oriënterend gesprek tussen coach en coachee besluit men al dan niet met elkaar in zee te gaan. De coach geeft aan de coachee diverse coachopdrachten mee ter voorbereiding op het (eerste) coachingsgesprek. Dit proces herhaalt zich tot en met het vijfde coachingsgesprek. Naar aanleiding van alle door de coachee gemaakte koersende opdrachten eindigend dit proces in een helder beeld omtrent de meest bezielende loopbaankoers.

Het koersonderzoek bevat tientallen coachopdrachten. Het uitgangspunt is dat werk wordt opgevat als een beweging van binnen naar buiten. Je komt iets brengen, iets melden en bijdragen aan de samenleving. De methodiek doet een beroep op het voelen en op de intuïtie van de coachee. Het ondersteunt mensen zelf zicht te krijgen op hun loopbaanverlangens en om vervolgens te onderzoeken hoe ze deze kunnen concretiseren of anders via een omweg haalbaar kunnen maken. Dit proces kan soms even wennen zijn.