Ik heb een vraag over:

Counselling

Deel dit:

Counselling

Ik meld mij graag aan voor:

Counselling

Counselling

Counselling bij stress

Stress ontstaat wanneer uw draaglast groter is dan uw draagkracht. Andersom ook: als uw draagkracht groter is dan uw draaglast kan door ondervraging ook stress ontstaan. Een gezonde mate van stress hoort bij het leven. Iedereen ervaart wel eens stress. Stress wordt pas schadelijk als er onvoldoende geestelijke en lichamelijke ontspanning tegenover staat. Als stress belemmerend werkt in uw dagelijks functioneren of u zelfs tot een noodstop dwingt. Tot hier en niet verder.

Stress is een heel algemeen begrip. Acurate werkt op verschillende gebieden:
• Werkgerelateerde stress. Bijvoorbeeld bij een niet-passende bedrijfscultuur, een ongezonde werkdruk, niet aansluitende functie-inhoud of ontslag.
• Stress door levensloop gebeurtenissen. Bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, mantelzorg en aankomende pensionering.
• Combineren van zorg- en werktaken kan ook voor stress zorgen. Bijvoorbeeld het gevoel hebben tekort te schieten in het gezin en/of op het werk wat zich kan uiten in schuldgevoelens en stress.

Het werkgebied strekt zich uit van beginnende stress tot burn-out. Onze coach werkt samen met u de bron van uw stress te vinden. Verdieping en verheldering van deze bron zijn de eerste stappen naar stresshantering. Vervolgens wordt u geholpen zelf manieren te vinden om uw stress hanteerbaar te maken. Er bestaan geen pasklare oplossingen, iedereen vindt uiteindelijk zijn eigen manier om stress de baas te zijn en te blijven.