Ik heb een vraag over:

Ik heb ontslag gekregen én nu?!

Deel dit:

Ik heb ontslag gekregen én nu?!

Ik meld mij graag aan voor:

Ik heb ontslag gekregen én nu?!

Coaching

Coaching is een van de meest effectieve manieren om ontwikkeling bij mensen tot stand te brengen. Wanneer de wens naar professionele en persoonlijke ontwikkeling voorop staat, zal coaching veelal de aangewezen weg daar naartoe zijn. Coaching leert nieuw gedrag aan en helpt belemmeringen weg te nemen die effectief gedrag in de weg staan. Het laat mensen zien dat ze meer en andere dingen kunnen dan ze tot dan toe dachten en dat geeft veel zelfvertrouwen. Ook vergroot het hun vermogen krachtiger en beter moeilijke situaties aan te pakken. Door de aanpak van Acurate neemt het zelfinzicht sterk toe, waardoor men veel effectiever te werk zal gaan.

Onze overtuiging

De persoon staat centraal bij onze loopbaancoaching. Coaching door Acurate betekent het ontwikkelen van talenten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Coaching draagt bij aan een betere motivatie, een verhoogde slagvaardigheid en productiviteit maar bovenal maakt het de persoon zelfbewuster en authentiek. Bij coachingsopdrachten gaan wij er van uit dat de te coachen persoon (de ‘coachee’), zichzelf wil versterken. Wie zijn talenten en ambities daadwerkelijk leert kennen kan vervolgens de juiste keuzes maken. Dat inzicht creëren is onze passie en tevens het gezamenlijk doel wat wij met elkaar willen nastreven.

Wanneer zet je ons in

Coaching kan in elke fase van jouw loopbaan meerwaarde bieden. Hoe verkrijg of behoud je bijvoorbeeld regie over jouw loopbaan? Maar denk ook aan het voorbereiden op, of de begeleiding in een veranderproces bij jouw huidige werkgever. Wij helpen je hoe je voor te bereiden op een passende vervolgstap in je carrière. De coaches bij Acurate hebben kennis en ervaring met deze fases die in ieders loopbaan wel eens voorkomen.

Een heldere aanpak

In onze coaching werken wij volgens een pragmatische en doelgerichte aanpak met de focus op de beleving van werk, de daarbij behorende gevoelens en het maken van ‘een nieuwe start’. Na de kennismaking- en tijdens de intakefase wordt, soms ook samen met de leidinggevende van de coachee, vastgesteld op welke competenties, vaardigheden en/of talenten het coachingstraject gericht zal worden. Over de te bereiken resultaten worden afspraken gemaakt, die gaande het traject en achteraf getoetst kunnen worden.

Bijbehorende diensten:

Gerelateerd nieuws:

Ik heb een vraag over:

Coaching

Deel dit:

Coaching